Nội quy của Vuivaichuong
 • Không đăng bài, video, ảnh đã bị trùng
 • Đừng xóa watermark của ảnh (nếu có) để đăng bạn nhé! Hãy tôn trọng sự sáng tạo!
 • Các bài viết, video, ảnh sưu tầm mà để tự làm có thể bị xóa mà không cần thông báo
 • Không đăng ảnh, video tự sướng, dìm hàng
 • Không đăng ảnh chứa thông tin cá nhân của người khác (kể cả tên, avatar, link Facebook), trừ người nổi tiếng
 • Nhập các thông tin bằng tiếng Việt có dấu và đúng chính tả
 • Hãy đặt tiêu đề và mô tả ảnh một cách sáng tạo.Không đặt tiêu đề câu like, vote,xin lên trang chủ hay có nội dung tương tự trong ảnh, video, bài viết.
 • Hạn chế sử dụng emoticon (mặt cười)
 • Không đăng ảnh, video trái với thuần phong mỹ tục
 • Không đăng ảnh, video liên quan đến các vấn đề chính trị, tôn giáo
 • Không spam link ảnh của bạn trong phần bình luận khác
 • Đăng ảnh, video phản động, đồi trụy sẽ bị khóa tài khoản ngay lập tức